VIKTIG Å VITE:                                                                                                       * Ventilasjonsanlegget betjenes manuelt etter kl: 17:00 og i helgene. Egen bryter finnes ved branntavla i Vestibylen.                                                                                                               * Rydding av lokalene.            Storesal, bord settes på plass. 5 bord  på langvegg mot øst ( mot kirken) og 3 bord på langvegg mot vest.                                             Stolene stables 4 i stabelen og settes mellom hvert bord. 2 stabler ved lille sal ov ved entre.              Ikke skyv stoler og bord helt inn til veggen pga varmelister og gardiner.  Stoler som trenger rengjøring, skal ikke stables.         Fei gulvet ved behov. Kost står i kjellerinngangen ved kjøkkenet. Ikke slå av varmepumpe.                                                                                     * kjøkkenet, oppvask skal være tatt og alt av servise, bestikk etc ryddet på plass i skuffer og skap.                    Fjern tomgods og flaske.  Husk å tømme kjøleskap.                                  Kartonger og esker som skal kastes, brettes ut og legges flat før de legges i søppelcontainer på utsiden.                                                                               * Låsing/lukking. Alle arrangementer skal være slutt senest kl:02.00.                                      Påse på at alle vinduer er lukket og ytterdør låst. Alle lys skal være slukket. Dette gjelder IKKE uutelys som styres av fotoceller.                      Lokalene skal være ryddet og nøkler leveres senest kl:12.00 neste dag. Leietaker kan få beskjed om å levere  nøkler tidligere, dersom lokalene leies ut. Nøklene leveres i nøkkelboks ved hovedinngangen.                                                                     * Det Må gis beskjed dersom noe ødelegges. Eventuelle ødeleggelser, brudd på røykebestemmelsene og ekstrakostnader for mangelfull opprydding etc. erstattes av leietaker.                                                                                                                   * Kontaktinformasjon:               kontakt primært via e-mail: gardergrendesenter@gmail.com  (mobil 474 17 227).                                Velkommen tilbake!                              Stiftelsen Garder Grendesenter, august 2020.