Tro & Filosofi2022-03-08T10:41:34+01:00

Tro og filosofi

I tråd med visjonen, har vi fra begynnelsen av vektlagt hjertet og hodet, hjertes bønn og sannhetens erkjennelse. Stillhet, retreat og åndelig veiledning former hjertet og vår personlige relasjon til Gud, som forener oss dypere med Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd og Hans vilje.

Hjertet og hodet står i sentrum av visjonen til Peterstiftelsen. Hodet, tankene våre og erkjennelsen av virkeligheten og sannheten, må vandre inn i hjertet vårt. Da vil hjertet og hodet forenes og deretter vil også våre tanker forenes med Gud. For at dette skal bli mulig, må tankene våre bli sanne. Det skjer ved å skjelne ånder og ved å bli ett med den apostolisk overleverte tro. Troens enhet er ikke fullendt, men den er i vekst sammen med Kristi kropp, «inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn (…)» (Ef 4:13).
Troens apostoliske enhet tjener vår 2. avdeling (Utdanning & Publikasjoner) i vår visjon.

Nedenfor finner du ulike artikler om tro & filosofi

Tittel

Gå til toppen