Over Alt

  • økumenisk tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning

Etter oppfordring fra retreatbevegelsens far, Edin Løvås, tok forstander og leder av Peterstiftelsen, Joachim F. Grün, initiativ til å starte tidsskriftet Over Alt i 1988 i samarbeid med Sandom bevegelsen. Siden da har det vært et økumenisk tidsskrift med rik dypdevariasjon blant våre forfattere og lesere. Fokuset er kristen spiritualitet og åndelig veiledning.

Edin Løvås skrev en dag en av hans fine håndskrevne brev til meg med den oppfordringen om å gå i gang med et nytt tidsskrift, “fordi retreatarbeidet trenger det nå”. Slik ble “Over Alt” til. – Joachim F. Grün

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen