Jesusbønn – på vei mot kontemplasjon

Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan [...]