Herberget er åpnet, velkommen pilegrimer!

Vår pilegrimsgård er offesiellt åpnet som herberge for pilegrimsleden. [...]