Edin Løvås – vår venn og støttespiller er død

Edin Løvås døde Allehelgendag, nesten 94 år gammel. [...]