Lagerhall eller utvikling som verner om Son-perle

Solåsen er en av Vestbys flotteste perler, men områdets [...]