I november (2023) ledet Peterstiftelsen retreat på Bibelskolen i Grimstad.

Det var 9. gang Joachim Grün med sin veiledergruppe inntok skolen der sør. I løpet av disse årene har ca. 260 andreårsstudenter på skolen på denne måten fått erfare noe av retreaten kraft og utfordring, – i kjente omgivelser. Mens resten av skolens studenter er på tur omgjøres mange av skolens rom til en stillhetens katedral. Samarbeidet med Bibelskolen følges opp med at det hvert år arrangeres en BiG Alumni-retreat på Solåsen på nyåret. Den er for tidligere studenter og i årene fremover vil pensjonert bibelskolelærer, Filip Løvgren, ha ansvar for den

Slik kan biblioteket ta seg ut når Bibelskolen i Grimstad omgjøres til et retreatsted