Peterstiftelsen holder til på Solåsen Pilegrimsgård

Solnedgang utsikt over oslofjorden