Your Content Goes Here

Solåsen Pilegrimsgård 25 år – framtid og håp

Siden 1987, og siden 1998 med tilholdsted på Solåsen Pilegrimsgård, har Peterstiftelsen arbeidet for kristen enhet på apostolisk grunn gjennom retreater, åndelig veiledning, retreatskole og tidsskriftet Over Alt. Vi er avhengig av givere for å kunne drive dette viktige arbeidet videre. Ønsker du å støtte oss? Les mer om vårt kall, våre tanker, håp og drømmer for fremtiden på denne siden.

Vårt kall

Enhet

Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23 om de kristnes synlige enhet: «at de alle må være ett…for at verden skal tro at du har sendt meg.»

Håp og framtid

Uforløst potensiale

Vi opplever at Peterstiftelsens kall og virke på Solåsen har et stort uforløst potensiale. En mulig utvikling av vår eiendom vil skape en økonomisk soliditet for stiftelsen, som legger grunnlaget og muligheter til å videreutvikle vårt trefoldige arbeid som er tuftet på vår visjon og vårt kall. De neste årene kan bli avgjørende for stiftelsens og Solåsens framtid.

Framtidens Solåsen

Utvikling av eiendommen

Vi har den seneste tiden fått hjelp av en fotograf til å illustrere noen av våre drømmer og visjoner for Solåsen Pilegrimsgård. Se mer om dette i vårt jubileumshefte Framtid og håp.

Hjelp i omstillingstid

En krevende mellomfase

Vi er i en krevende økonomisk tid. Dagens drift er i knestående blant annet pga. midlertidig bortgang av økonomisk støtte fra en annen internasjonal stiftelse.

Vi har derfor dette året fra måned til måned vært spent på om vi kan ha videre drift. Dette er en merkelig opplevelse, alt ettersom at vårt håp om å kunne utvikle vår eiendom aldri har vært nærmere ved at Vestby kommunes administrasjon var positive til å la oss få utvikle en mindre del av vår eiendom med boliger. Dessverre ble administrasjonens forslag nedstemt av Vestby kommunestyre 19. juni 2023. Dermed er vi mest sannsynlig inne i en fireårs-periode med mye usikkerhet. I denne mellomfasen strekker vi ut en hånd til de som får på sitt hjerte et ønske om å støtte oss med pengegaver – og like fullt bønn. 

Takk

Dine gaver er verdifulle

Vi er takknemlige for alt Gud har gjort gjennom Peterstiftelsen til nå, og er takknemlige for alle som har støttet vårt virke og kall gjennom bønn og ulike gaver.