Peterstiftelsen og ettåringene på Bibelskolen i Grimstad har nå samarbeidet i syv år. I november arrangerte Joachim Grün og Øivind Refvik fra Peterstiftelsen, Bibelskolelærer/huspastor Filip Løvgren og flere andre eksterne veiledere på Bibelskolen i Grimstad, retreat for over 20 stipendiater.

Det er alltid spennende å arrangere retreat for studenter som er med fordi det er en del av undervisningstilbudet. Å være på retreat bør være frivillig, derfor er vi alltid rause i møte med elevene på Bibelskolen i Grimstad. Men de er godt forberedt av lærere og de har hørt av tidligere deltagere hva en retreat er så de aller fleste går inn i stillheten og bønnen med forventning. Tilbakemeldingene fra stipendiatene når de har vært på retreat er at de har fått en ny erfaring med bønn og gode samtaler. Derfor har Peterstiftelsen og BiG gjennomført disse retreatene i fem år. I tillegg arrangerer vi en retreat i februar der tidligere elever ved BiG ønskes velkommen til Solåsen Pilegrimsgård. Vi er takknemlige for at vi får være med å gi de unge gode erfaringer med vår Herre i stillhet og bønn. Daglig fikk alle åndelig veiledning av seks veiledere, og daglig fikk veilederne supervisjon.