Solåsen Pilegrimsgård er et samlingspunkt for åndelig veiledning, bønn og retreat. Her er alle velkommen til å samles i stillhet og bønn. Tilbudet står åpent for enhver – enkeltpersoner, familier, ektefeller, grupper, organisasjoner og så videre.

Åndelig veiledning

Hit kan man komme for å søke hjelp til å komme videre i sitt åndelige liv. For mange kan det dreie seg om avgjørende spørsmål som: Hvordan kommer mennesket nærmere Gud? Hva stenger for et levende personlig forhold til min skaper? Hva kan jeg gjøre for å utvikle mitt eget fellesskap med Gud? Temaene kan variere, men arbeidsformen blir ofte sjelesorg, personlige samtaler og utveksling av tanker og erfaringer i et fellesskap.