Retreatskolen

Peterstiftelsen tilbyr fordypende studier, innsikt, undervisning og formidling i kristen spiritualitet, nyreligiøsitet og åndelig veiledning

Vi har videreutdannet prester og lekfolk fra Norge og utlandet i mange år.

Etter 25 år i arbeidet med kristen spiritualitet og åndelig veiledning har vi valgt ut følgende tema for vår opplæring:

  1. kurs: Lær å be
  2. kurs: Kristusmystikk
  3. kurs: Åndelig veiledning og medvandring
  4. kurs: Å skjelne ånder-diakrisis-dømmekraft
  5. kurs: Ørkenfedrenes spiritualitet
  6. kurs: Helliggjørelse eller forvandling
  7. kurs: Korset – og våre lidelser
  8. kurs: Vår vilje – Å finne og velge Guds vilje
  9. kurs: Kristen meditasjon og kontemplasjon
  10. kurs: Barne – spiritualitet