Retreatskolen

Peterstiftelsen tilbyr fordypende studier, innsikt, undervisning og formidling i kristen spiritualitet, nyreligiøsitet og åndelig veiledning

Vi har videreutdannet prester og lekfolk fra Norge og utlandet i mange år.

Etter 25 år i arbeidet med kristen spiritualitet og åndelig veiledning har vi valgt ut følgende tema for vår opplæring:

  1. kurs:  Lær å be
  2. kurs:  Kristusmystikk
  3. kurs:  Åndelig veiledning og medvandring
  4. kurs:  Å skjelne ånder-diakrisis-dømmekraft
  5. kurs:  Ørkenfedrenes spiritualitet
  6. kursHelliggjørelse eller forvandling
  7. kurs:  Korset – og våre lidelser
  8. kurs:  Vår vilje – Å finne og velge Guds vilje
  9. kurs:  Kristen meditasjon og kontemplasjon
  10. kurs: Barne – spiritualitet

Følg med videre i programmet for tema på neste Retreatskole.
NB; Årets Retreatskole i November utgår grunnet COVID-19.


Ta kontakt dersom du ønsker foredragsholdere i din menighet, prosti, organisasjon