Wilfrid Stinissen kalte selv Fader i Dine Hender for sitt testament.