Beskrivelse

“Det kristne liv handler ikke om å være from, men å bli from. Ikke om å være frisk, men å bli frisk. Ikke om noe man er, men noe man blir. Ikke om hvile, men øvelse. (if. Fil. 3,12 f).”
– Martin Luther

Paulus: “…inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn……”
(Ef. 4,13)