Beskrivelse

Kontemplasjon
“Be alltid i Ånden!” (Ef. 6,18)

Etter at retreatbeveglesen og klostrene har tilbudt hjelp med meditasjon, har også kontemplativ bønn åpnet seg for noen, men mange kjenner ikke til forholdet mellom meditasjon og kontemplasjon. Ifølge den kristne erfaringstradisjonen utvikler ofte meditativ bønn seg med årene – Da blir bønnen stillere og kan bli til kontemplasjon.

Gjenoppdage
Kontemplasjonen er den kristne bønnens mål, å be uavlatelig. Ordet er gammelt, mettet av de kristne mystikerens erfaringer og dypgående teologi. Det kan gjenåpne et rom inn i stillheten hvor ordene tier. Kontemplativ bønn har for lenge vært ukjent i Norge. Derfor er det gledelig at ordet har dukket opp igjen. Selv om den Hellige Ånd alltid har prøvd å føre den som virkelig overgir seg til Gud inn i dette rommet, er ordets betydning, fortsatt meget ukjent for de fleste. Jeg tenker på en bønnekonferanse vi hadde dette året, hvor en gammel bønneleder fra en pinsemenighet fortalte om sitt bønneliv. Det var kontemplativ bønn, selv om han ikke kjente til teologien og kirkens erfaring. Gamle kristne ord som Guds folk lenge ikke har brukt kan plutselig gjenoppdages og da feilaktig brukes på grunn av manglende innsikt. Det kan stenge det rommet som ordet vil åpne og så tar heller det sekulariserte samfunnet over slike ubrukte “gull-ord”. Et eksempel på dette var da en ung student ringte meg for å få hjelp med sin avhandling om “kontemplasjon og idrett”.

Red. Joachim F. Grün

 

Et tidsskrift skal alltid ta hensyn til det som “rører seg i tiden”.
Over Alt belyser i denne utgaven:

* hvorfor veien til uavlatelig bønn skal bli gjort tilgjengelig for alle (jfr. artikkel 1, Grün, J.F.)
*det som kan åpne ignatiansk åndelig veiledning for kontemplasjon (jfr. artikkel 2, intervju m. Jalics, F.)
*det som leves som kontemplativ bønn i et monastisk kloster (jfr. artikkel 3, Koch, H.)
*det vi kan lære fra kirkens teologi om to former for kontemplativ bønn (jfr. artikkel 4, Grün, J.F.)
*det som tilbys av en ny før-kontemplativ vei (jfr. artikkel 5, Westad, O.)
*hvordan denne veien kan forståes i forhold til andre meditasjonsveier, som f.eks Zen (jfr. artikkel 6, Nobukuza, I.)
*om kontemplasjon kan åpne for en dypere forståelse av misjonens oppgave (jfr. artikkel 7, Laugerud)
*en bønn som beskriver kontemplativ erfaring (jfr. artikkel 8, anonym)
*hvordan kontemplasjon er ett med kirken (jfr. artikkel 9, Merton, T.)
*syv kjennetegn for å finne en sann vei til kontemplasjon (jfr. artikkel 10, Grün, J.F.)