Pilegrimsdiakoni

Hva betyr dette?

Indre pilegrimsreise

Da vi innviet Solåsen økumenisk i 1998 kalte vi stedet «Solåsen Pilegrimsgård». Det var et ord vi lagde og som språkrådet støttet oss til å skape. Siden har ordet blitt et begrep og brukes nå flere steder rundt om i Norge.

Da jeg kalte Solåsen et sted å hvile for pilegrimer, tenkte jeg på den indre reisen som vi mennesker bevisst eller ubevisst er på. For mange går denne vandringen etterhvert også mot Gud.

I over 22 år, har disse som vandrer på denne måten kommet til Solåsen som gjester, i løpet av retreater eller enkelte opphold. Her har de fått omsorg, stillhet, åndelig føde og personlig åndelig veiledning, hvis ønskelig. Det mest gledelige er å se pilegrimer dra fra Solåsen oppreist og synlig forandret, etter å ha kommet til stedet nedbøyd under sine tunge byrder.

Etter hvert har vi forstått at retreat og åndelig veiledning kan være dypt helbredende, og at en slik omsorgs-tjeneste for gjester er en del av kirkens diakoni.

Slik som på alle pilegrimsveiene i Europa, kan du finne denne gule pilen på Solåsen Pilegrimsgård

Ytre pilegrimsvandring

De fysiske pilegrimsledene ble gjenoppdaget og åpnet i Norge, og vi fikk kunnskap om at Solåsen ligger ved den gamle pilegrimsleden fra Sverige til Nidaros. Fylkeskommunen oppnevnte da Solåsen til et «pilegrims-herberge» og vi begynte sammen med Dnk i Vestby med pilegrims-vandringer. Pilegrimer fra ulike land har fått sitt stempel i sine pilegrimspass. Bortsett fra dette korona-året har vi alltid i mai en pilegrimsvandring fra Solåsen til Vestby kirke.

Pilegrimsleden skilt

Forene den indre -og ytre pilegrimsvandringen

I september 2018 prøvde vi å forene den indre -med den ytre – pilegrimsvandringen. Samtidig ønsket vi å forbinde pilegrimsvandringen med en meditasjon over skaperverkets skjønnhet og ødeleggelse (klimatrussel). Det gav glede.
Les mer her

Disse vandringene er en del av kirkens grønne diakoni. Hos oss var fokuset å forene omvendelse fra vaner som bryter ned Guds skaperverk, med en vei som kan forene oss dypere med naturens liv og skjønnhet.

Den siste pilegrimsvandringen

Alle mennesker dør, men i Norge dør alt for mange i ensomhet. I middelalderen ble de første Hospicene for døende bygget langs pilegrimsveien i Spania. Det har inspirert oss og vi har i mange år arbeidet for opprettelsen av en liten Hospiceavdeling i et Nybygg. Dette søker vi byggetillatelse til. Vi ønsker også å starte en utdanningsmodul for dem som vil bli medvandrere for døende. Slik vil vi la den åndelige omsorgen vi gir til våre gjester, også komme de døende til gode. Hospice-omsorg er nemlig en del av kirkens diakoni.

Dermed har Solåsen Pilegrimsgård dette som sitt trefoldige diakonale mål og vi valgte derfor å lage ordet; Pilegrims-diakoni.