Pilegrimsdiakoni

Hva betyr dette?

Indre pilegrimsreise

Da vi innviet Solåsen økumenisk i 1998 kalte vi stedet «Solåsen Pilegrimsgård». Det var et ord vi lagde og som språkrådet støttet oss til å skape. Siden har ordet blitt et begrep og brukes nå flere steder rundt om i Norge.

Da jeg kalte Solåsen et sted å hvile for pilegrimer, tenkte jeg på den indre reisen som vi mennesker bevisst eller ubevisst er på. For mange går denne vandringen etterhvert også mot Gud.

I over 22 år, har disse som vandrer på denne måten kommet til Solåsen som gjester, i løpet av retreater eller enkelte opphold. Her har de fått omsorg, stillhet, åndelig føde og personlig åndelig veiledning, hvis ønskelig. Det mest gledelige er å se pilegrimer dra fra Solåsen oppreist og synlig forandret, etter å ha kommet til stedet nedbøyd under sine tunge byrder.

Etter hvert har vi forstått at retreat og åndelig veiledning kan være dypt helbredende, og at en slik omsorgs-tjeneste for gjester er en del av kirkens diakoni.

Gul pilegrimspil

Slik som på alle pilegrimsveiene i Europa, kan du finne denne gule pilen på Solåsen Pilegrimsgård

Ytre pilegrimsvandring

De fysiske pilegrimsledene ble gjenoppdaget og åpnet i Norge, og vi fikk kunnskap om at Solåsen ligger ved den gamle pilegrimsleden fra Sverige til Nidaros. Fylkeskommunen oppnevnte da Solåsen til et «pilegrims-herberge» og vi begynte sammen med Dnk i Vestby med pilegrims-vandringer. Pilegrimer fra ulike land har fått sitt stempel i sine pilegrimspass. Bortsett fra dette korona-året har vi alltid i mai en pilegrimsvandring fra Solåsen til Vestby kirke.

Forene den indre -og ytre pilegrimsvandringen

I september 2018 prøvde vi å forene den indre -med den ytre – pilegrimsvandringen. Samtidig ønsket vi å forbinde pilegrimsvandringen med en meditasjon over skaperverkets skjønnhet og ødeleggelse (klimatrussel). Det gav glede.
Les mer her

Disse vandringene er en del av kirkens grønne diakoni. Hos oss var fokuset å forene omvendelse fra vaner som bryter ned Guds skaperverk, med en vei som kan forene oss dypere med naturens liv og skjønnhet.

Pilegrimsleden skilt

Den siste pilegrimsvandringen

Alle mennesker dør, men i Norge dør alt for mange i ensomhet. I middelalderen ble de første Hospicene for døende bygget langs pilegrimsveien i Spania. Det har inspirert oss og vi har i mange år arbeidet for opprettelsen av en liten Hospiceavdeling i et Nybygg. Dette søker vi byggetillatelse til. Vi ønsker også å starte en utdanningsmodul for dem som vil bli medvandrere for døende. Slik vil vi la den åndelige omsorgen vi gir til våre gjester, også komme de døende til gode. Hospice-omsorg er nemlig en del av kirkens diakoni.

Dermed har Solåsen Pilegrimsgård dette som sitt trefoldige diakonale mål og vi valgte derfor å lage ordet; Pilegrims-diakoni.