Klokketårn

Klokketårn på Solåsen Pilegrimsgård som eies og driftes av Peterstiftelsen.

I Pilegrimsbrevet som kom ut i desember har vi forsøkt å fortelle litt mer om vårt kall og profil. Peterstiftelsen deler sitt arbeid opp i tre deler, og i alt dette ligger enhet som fundament. 

Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23 om de kristnes synlige enhet: «at de alle må være ett…for at verden skal tro at du har sendt meg.» Jeg stiftet Peterstiftelsen i 1987 på Modum Bad etter en avgjørende bekreftelse fra Edin Løvås. Apostel Peter symboliserer kirkens fjell, troens urokkelige apostoliske grunn. Peter symboliserer enheten. Derfor Peterstiftelsen.


Peterstiftelsen er bygget opp, og driftet etter en
trefoldig visjon:

1. Hjertets mystiske bønnevei mot enhet, ifølge Jesu ord: «Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte» (Mt 6,6).

2. Hodets erkjennelse av apostolisk enhet. Med andre ord hva Jesus mente når Han sa: «Lære dem å holde alt jeg har befalt dere» (Mt 28,20).

3. Felleskapets erfaring av enhet ifølge Jesu ord: “Hvor to eller tre er samlet i mitt navn – der er jeg midt iblant dem” (Mt 18,20).

De neste dagene forteller stifteren av Peterstiftelsen, Joachim F. Grün, om de ulike delene av visjonen på vår nettside. Her får du første del:


1. Hjertets mystiske bønnevei mot enhet, ifølge Jesu ord: «Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte» (Mt 6,6).

Retreat og åndelig veiledning – hjertets forening med Gud:

Som pilegrimer går vi bønnens vei gjennom tidebønnene, meditasjon og anfektelsen inspirert av Guds ord. Dette fører oss videre til kontemplasjon – den stadig stillere bønn. Retreat hjelper mange å lære å gå som Jesus sa inn i det skjulte rom for å møte Gud i det skjulte (Mt 6,6).

I 1987 begynte jeg å lede mine første retreater på Thomasgården – et godt samarbeid. Etter ni års leting fikk Peterstiftelsen kjøpt, restaurert og startet sitt virke på Solåsen, som i 1997 fikk sitt dobbelnavn: Solåsen Pilegrimsgård. I over 20 år har vi prøvd ut de fleste former for retreat. Oftest for enkelte, men også for grupper, i Norge men også i utlandet. Fra og med 1990 gikk jeg selv i ignatiansk veiledning hos St. Josephsøstrene. Etter hvert ble den første utdanning i igantiansk veiledning i Norge, ledet av Sr. Brinkmann (St.Josefssøster) og i samarbeid med Solåsen Pilegrimsgård gjennomført. Vi som fikk være med på den har siden arbeidet som åndelig veiledere under supervisjon, og bidratt til at det har blitt mange flere veiledere i vårt land.

Deretter ble våre retreater enda mer tause, og inneholdt fast åndelig veiledning. Siden 2016 ble vårt retreattilbud enda mer konsentrert på Ignatius åndelige øvelser, den såkalte 30-dagers-retreaten. Hos oss tilbys den nå som 3×10 dager. Det som Gud selv gjør i stillhet er for meg nesten blitt et «gudsbevis». Gud viser seg selv så levende og forvandlende, ved at hjertet på mystisk vis forenes med Gud som i Kristus og Den Hellige Ånd tar bolig i oss.

Joachim F. Grün, forstander og daglig leder ved Peterstiftelsen.