Edin Løvås, Over Alt nr. 2 – 2004

Det skjønneste, det vakreste, det mest meningsfylte jeg vet, er tilbedelsen.
I tilbedelsen blir  mennesket skjøvet i bakgrunnen.
Det blir stående i ytterkanten – og skue mot sentrum. Og der i sentrum, er Gud.

KRISTUS ER DER. Alles øyne er festet på ham. Alles munner priser og opphøyer ham. Vi leter etter ord, og når vi finner dem rekker vi dem til ham som modne frukter. Det er dette som kalles «frukt av lepper som priser hans navn»

Den Hellige Ånd er vår hjelper. Uopphørlig beveger han oss til tilbedelse. Uopphørlig drar Ånden mennesker under alle himmelstrøk, av alle nasjoner og raser, hen mot sentrum, mot Kristus, og lærer dem tilbedelsens hellige øvelse. Åndens mål er å samle skarer som stadig kretser omkring Kristus i ivrig tilbedelse.

Først i himmelen oppnår Ånden sitt endelige mål. I himmelen lyder tilbedelsens sanger som bruset av sterke tordener og lyden av mange vann. I himmelen opphører tilbedelsen aldri. Der er alle salige fordi de har mistet seg selv og blitt ett med Kristus under tilbedelsen. De har funnet inn i det evige og guddommelige element som de sprang ut av. 

En gang så Gud på sin skapning og se: Alt var såre godt. Men djevelen kom og rev tilbedelsens Ånd i stykker. Satans forbrytelser besto at han reiste seg mot tilbedelsens evige strøm. Han stilte seg selv i sentrum, og dermed brøt han den evige harmoni. Hans mål går alltid ut på å skape forvirring ved å hviske inn i våre hjerter at vi selv – hver og en av oss ynkelige små mennesker – er tilværelsens mål og sentrum. Av forvirringen og ulykkene i verden ser vi at han for en stor del har lyktes.

Mot denne onde åndsmakt står nå Den Hellige Ånd. La oss forene oss med denne Hellige Ånd! La oss gi ham i vold. La oss kaste oss med iver inn i tilbedelsen og lovprisningen. Takk Gud! Pris hans navn! Ær Kristus! Opphøy ham! Tal til ham med de skjønneste ord Den Hellige Ånd skaper i deg. Tilbe! Tilbedelsen vil løfte deg og bære deg stadig høyere inn mot det evige, mot himmelen. Herren Jesus Kristus er verd all pris og ære og velsignelse, nå og i all evighet. Amen.