Edin Løvås, Over Alt nr. 2 – 2001

Jeg ble ikke særlig forbauset over å lese (Vårt Land 26. april) at ganske mange prester ikke finner tid til en daglig andakts- og bønnestund. Selv kom jeg i en alvorlig krise da jeg fant ut at mitt bønneliv var uten struktur og orden. Jeg var da omkring tretti år. Jo, jeg bad intenst i møter og gudstjenester, men dårlig i lønnkammeret.

Denne personlige krisen er bakgrunnen for retreatbevegelsen, slik den er utgått fra Sandom Retreatsenter.

Jeg samlet omkring meg en del jevnaldrende kolleger, mest fra Det norske Misjonsforbund og vi fant ut at vi hadde det noenlunde likt. Etter hvert kjøpte vi en forlatt liten bondegård som vi gjorde til vår bønneplass. Fortsettelsen var en dagsrytme som betydde at vi hadde formet en retreatgård, og gjort det uten å kjenne til den internasjonale retreatbevegelsen.

Så til noen enkle, gode råd til kolleger i ulike kirker og trossamfunn.
Det er de samme råd jeg gir til folk flest, når spørsmålene kommer opp.

  • Først: Finn deg en fast plass for personlig andakt. Etter hvert  vil du oppdage at når tiden er inne og du nærmer deg denne plassen, vil din sjel falle til ro, nærmest som en re- fleks.
  • Dernest: Hold deg til en bestemt tid, ikke nødvendigvis etter klokka, men etter din daglige rytme. Etter frokost for eksempel. Avvik ikke fra denne tiden, unntagen når du er så nedfor at du ikke orker. Gå da likevel fram til din bønneplass.
    Still deg der og si: «Kjære Gud, i dag orker jeg verken bibellesning eller bønn. Amen».
    Gå deg en tur og gjør det uten selvbebreidelse.

  • For det tredje: Bruk en enkel bibelleseplan, for eksempel Bibelselskapets hefte. Her anbefales det vanligvis bare noen få vers. For det fjerde: Ikke ta sikte på en lang bønnestund!  Veldige appeller om timer i bønn er bare egnet til å knekke de aller fleste. Bestem deg for bare noen få minutter! Jeg sier: Noen få minutter! Les bibelversene, og legg fram dine forbønnsemner og dine personlige behov for Gud i bønn! De leste tekster kan naturligvis brukes til en enkelt meditativ innlevelse.

Ta tid til lovprisning og knytt innledningen til bønnen og lovprisningen til dagens tekst. Ikke les teksten for din neste preken!
Ikke gjør det! Da blir Gud arbeidsgiver og ikke din himmelske Far. Jeg har selv hatt stor glede av Den store bønneboken som er kommet ut på Genesis. Den har en bønn for hver dag i året. Jeg har byttet ut vanlige andaktsbøker mot denne ene boken.
Noen vil kunne ha tre korte andaktsstunder om dagen. 

Et eksempel på en orden for dette kunne være denne: En kort stund til bibellesning, bønn og lovprisning etter frokost – som allerede nevnt. Lesningen av en skreven bønn en gang etter middag, for eksempel fra Den store bønneboken. Den som bruker Bibelselskapets bibellesningshefte, kan lese den andre (sideordnede teksten) på kvelden før de går til ro. Det vil da være naturlig å legge seg og sine i Guds hender for natten. Men – for all del – om dette høres for mye ut, sett i forhold til den daglige dagsrytmen, er det helt greit å holde seg til bare en andakts- og bønnestund. Det som her beskrives forholdsvis langt, kan høres for mye ut, men den som kommer inn i en slik enkel rytme, vil finne at det slett ikke er så krevende. Men hva så med alle formaningene vi får, når det gjelder både mye og intens bønn. Jo, når Den Hellige Ånd kommer over deg, og når lysten til bønn og tilbedelse flyter som en strøm i sjelen, da vil du lett finne både tid og plass, både til den vedvarende bønnen, den pågående bønnen og den glade bønnen.

Til slutt noe om retreat.

Sett opp din årsrytme slik at det er plass til en retreat et par ganger i året! Merk tiden tydelig av i dagboken! Be om permisjon i god tid! Og vik ikke fra dette! Men søk deg til en retreatgård som er sunn og med et åndsliv som er sentrert om Kristus Jesus! Hold deg unna alt som lukter av New Age og religionsblanding! Reis heller ikke på samlinger som kalles retreat, men hvor dagen stort sett brukes til prekener og foredrag. Grunnstemningen i en virkelig retreat er en stillhet som – ved Guds nåde – er mettet av Kristi nærvær.