Edin Løvås, Over Alt nr. 4 – 1990

Det startet i fantasien. Fantasien påvirker følelsen, følelsen tanken, tanken viljen og så er du i gang. Slik stod det i en psykologibok jeg leste i min ungdom. Og jeg kom til å tenke på dette da jeg i morges leste og mediterte over Luk 8, 1-3.

Her er teksten: 

”I tiden som nå fulgte, dro Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer, og bar fram det glade budskap om Guds rike. De tolv var med ham, og likeså noen kvinner.” Fortsettelsen forteller at det til og med var mange kvinner som var med i Jesu følge.

Jeg så for meg en munter Jesus som dro omkring og ropte ut sitt glade budskap.
De tolv disiplene fulgte tett i hælene på ham. Alle var glade. Iblant ble det riktig folketrengsel.
Da slo de tolv ring omkring ham og holdt folket lempelig tilbake. 

Av og til når jeg har meditert en stund pleier jeg å titte i Bibelen for å se om jeg har fått med meg alt og levd meg skikkelig inn i hele teksten.
Det er jo en bibelmeditasjon det er tale om.

Og plutselig ble jeg sittende og stirre.
Det var jo flere med her. ”- og likeså noen kvinner” stod det.
Fortsettelsen fortalte til og med at det var mange av dem.

Da sprakk hele mitt meditasjonsbilde.
For nå så jeg situasjonen som den virkelig var: Den muntre Jesus som ropte ut det glade budskapet. I hælene på ham de tolv og så, – bak dem og omkring dem – mange jenter og kvinner. De blandet seg med disiplene. De gikk foran Jesus og bak ham. De oppmuntret ham med festlige tilrop. De ga seg i samtaler med folket. De vitnet om sine helbredelser og om befrielse fra de onde maktene. Og med seg bar de store kurver med mat og klær som de rundhåndet delte ut til de fattige. 

Noen av kvinnene satte seg ved veikanten sammen med sørgende og gråtende mennesker. Noen fant tid til besøk i hjemmene rundt omkring. Og over alt brakte de evangeliets lys og varme, omsorg og kjærlighet med seg. 

Tenk etter selv! Hvilket bilde har du i ditt sinn? Hvordan mediterer du?

Er du kvinne, så forsøk å se deg selv som en av de som tjente Jesus og apostlene, som hjalp dem med deres sosiale og forkynnende gjerning. Er du en mann, så forsøk å se deg selv midt i denne brokete flokken av etterfølgere og medarbeidere. Forsøk fram for alt å fange inn bildet av Jesus. Se hvordan han fryder seg over alle sine venner. Maria fra Magdala f.eks. Henne skulle han engang møte utenfor graven. Det var jo hun som skulle bære hilsenen om oppstandelsen til karene. 

Jo, det norske kristenfolkets ensidige bilde av Jesus og de tolv, trenger dette tillegget: ”Likeså noen kvinner”. 

Og vårt meditasjonsbilde! Måtte det sprekke i møte med den bibelske virkeligheten.