Edin Løvås, Over Alt nr. 1 – 1990

Vi må lære oss å vente på Herren. ”Vær stille for Herren og vent på ham”, står det i Salme 37. 

Vanligvis tenker vi på det å ta oss mer tid til bibellesning og bønn når vi leser slike skriftsteder eller høre dem sitert i prekener. Og visst behøver noen av oss mer tid til vårt andaktsliv. Men det finnes en annen og mye viktigere side ved uttrykket, nemlig dette. Vent på Herren med tålmodighet, så vil han føre personligheten til mer modning og hellighet. 

Moses var 40 år i Midjans ørken før Herren møtte ham ved den brennende tornebusken. Døperen Johannes vandret hele sin ungdom omkring i øde og golde landskaper før han ble botspredikant og begynte sin døpergjerning. Jesus selv holdt seg stille i sin hjemby Nasaret til han var omkring 30 år. Og apostelen Paulus var sannsynligvis flere år avsides før han startet sine reiser. 

Hvorfor?

Fordi det måtte skje en modning. Fordi Herren ville gi disse menn en vekst i hellighet før de ga seg i kast med gjerningen for alvor. Om modning og hellighet kan det sies mye. Her skal det bare pekes på en ting: Muligheten til å formidle Herrens nærvær ved det lys som utstråles og ved den Åndens duft og den Kristi vellukt som spres.

Ingen kan ta seg sammen til dette. Ingen kan bestemme seg for hellighet. Bare en eneste ting kan og bør en Herrens disippel bestemme seg for og sette alt inn på: at øynene er festet på Jesus og at det fortrolige samfunnet med ham får utvikle seg uten hindring. Når dette skjer, vil alt det andre komme som en følge av dette.

Men modning og hellighet tar tid.

Visst kan ungt folk eie både modning og hellighet. For Gud er nemlig alt mulig. Men vanligvis vil Herren trenge tid med de aller fleste. Forleden dag satt jeg i en kirke og lyttet til en forkynner som jeg var meget spent på. Etter hvert glemte jeg nesten helt å høre på hva han sa. Jeg ble bare sittende å ånde inn hans personlighet og den atmosfære av hellighet som strømmet ut fra ham. Plutselig forstod jeg mye bedre enn før Paulusordet om at vi som med utildekket ansikt skuer Herrens herlighet, skal kunne bli forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, fordi det er Den Hellige Ånd som virker. Særlig ble ordene ”fra herlighet til herlighet” lysende for meg. Jeg syntes jeg så hvordan denne bror år etter år var kommet til å vokse i Kristuslikhet. ”En helgen”, sier våre katolske venner, ”er et menneske i hvis nærhet det er lett å tro på Gud”. I vår protestantiske tradisjon har vi vært mer opptatt av stor forkynnere enn av hellige menn og kvinner. Og vi har tapt på det.

Noen behøver å lide for at Herren skal få dem til å vente og bli formbare i hans hender. Med et rykk kan disse menneskene bli løftet en lang bit på vei mot modning og hellighet.

Vent på Herren! Vær ikke redd for at årene går og ungdommen forsvinner. Vent bare på Herren! Han vil føre din sjel til modning. Og han vil gjøre deg til et hellig menneske.

”Det kan ikke skje med meg”, tenker du. Hver eneste en av oss tenker slik. Men her snakker vi ikke om våre muligheter. Vi snakker om hva Den Hellige Ånd kan og vil gjøre.

Moses visste ikke at hans ansikt skinte. Og det hellige mennesket vil komme til å se sin egen svakhet, samtidig som det opplever styrken fra ham som er Guds kraft.