Tidsskriftet «Over Alt» om meditasjon-mindfulness-christfulness, se mer info under: «Publikasjon»