Om Peterstiftelsen

Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23 for den kristne synlige enhet:

VISJON 

ENHET i KRISTUS

“Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.”