I Pilegrimsbrevet som kom ut i desember har vi forsøkt å fortelle litt mer om vårt kall og profil. Peterstiftelsen deler sitt arbeid opp i tre deler, og i alt dette ligger enhet som fundament. 

Denne romjulen forteller stifteren av Peterstiftelsen, Joachim F. Grün, om de ulike delene av visjonen på vår nettside. Første del leser du her, og andre del her.

Tredje og siste del leser du i denne artikkelen:

3. Felleskapets erfaring av enhet ifølge Jesu ord: “Hvor to eller tre er samlet i mitt navn – der er jeg midt iblant dem” (Mt 18,20).

Øko-kommunitet og eiendommen

Enhet med Gud gjennom vårt hjerte og vårt hode skal ikke forbli rent åndelig, men leve i vår kropp. Foto: shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash

Enhet med Gud gjennom vårt hjerte og vårt hode skal ikke forbli rent åndelig, men leve i vår kropp. Derfor vil denne enhetskraften skape enhetsbånd mellom hjertet og hodet med vår kropp. Det skjer gjennom våre handlinger, og det fellesskapet vi lever i. Vår visjon har derfor fra begynnelsen av siktet mot å danne kommunitet i tråd med Jesu ord om hans spesielle nærvær i hans fellesskap, og fordi Jesus ber om enhet blant de troende bør dette fellesskap enda mer bli et økumenisk fellesskap.

På vårt retreatsted har det i snart 25 år vært et husfolkfellesskap, som samler seg rytmisk i bønn, deler måltid og feirer også kirkeåret og personlige merkedager. Det lever i gudstjenester med nattverd, men danner ikke en menighet. Vi har slått ring til de forskjellige lokale kirkesamfunn, og lever i felleskap med menighetene rundt oss.

Den neste ring har vi til et preste- ordo-fellesskap «Johanneskretsen», (scattered community) som er knyttet til vårt retreatsted og møtes til retreater her.

En tredje ring er naturen som vi ønsker å leve nærværende og i omsorgsfullt økologisk bevist fellesskap med. Selv om våre planer om en «grønn landsby» fikk for ca. 16 år ingen støtte, og senere flere nei til konkrete byggeprosjekter, så er vi ved godt mot. Å leve nært og tett på hele skaperverket som et søskenforhold, er en del av Guds rike og blir vår framtid. «Kast ikke bort frimodigheten….»(Hebr. 10,36).

Joachim F. Grün, forstander og daglig leder ved Peterstiftelsen.