I denne mørkeste årstid løfter vi blikket på Kristus som kom som lys, som også vi fikk erfare og dele gjennom vårt virke i 2022. Takknemlig er vi i staben for trofast fellesskap og vår bønn som preger ånden på Solåsen Pilegrimsgård.

Takk Gud for all den mening og glede som retreatene, åndelig veiledning- og veiledning av åndelige veiledere sprer. Vi deltar i kirkens diakonale arbeid i det Jesus viser seg forsonende, helbredende og forvandlende for mange mennesker, ofte i sin dypeste indre nød. En takk til vår danske prest, Inge Merete Gross, som vi sammen med siden 2016 har gjennomført flere årlige 10-dagers retreater, som del av den store ignatianske 30-dagers retreat (3×10). Sammen har vi også én gang per år ansvar for mennesker som er i utdanning som åndelige veiledere og andre på vår retreatskole. Neste vår blir temaet: Skriftemål og sunn syndserkjennelse. Dette 4-årige programmet omfatter en praktisk opplæring (Triangelgruppen).

nærbilde av person

Joachim F. Grün

Skriftemålet har blitt integrert, også i våre årlige retreater på Bibelskolen i Grimstad (BiG) for «Ettåringene». Ofte har de mer enn 30 deltakere som krever mange veiledere. «Ettåringene» gjør gjerne sine første erfaringer med retreat, kristen meditasjon og skriftemål. Når unge bøyer sine kne, er det fryd i himmelen og hos mennesker, og håpet for kirkens framtid styrkes. Vi startet BiG-retreaten for åtte år siden, og hadde dette to ganger i år for å ta igjen en fra koronaåret. Vi må også nevne to retreater for prester i Johanneskretsen, og én alumni-retreat for BiG som Filip Løvgren ledet.

Utenom. I juni hadde vi som alltid invitert til stedets økumeniske lokale gudstjeneste, og om sommeren hadde vi igjen «Die Deutsche Woche» for prester fra Tyskland.

I høst gjennomførte vi en retreatsammen med Frimodig Kirke (FK)i region Bjørgvin ved Sognefjorden.Det er gledelig at stillheten fårmer betydning for FK. Sammenmed FK har vi startet et dannendetilbud for teologistudenter,men dets fremtid er nåavhengig av dialogenmed DNK ledelse.

Eiendom. Vår vakre eiendom Solåsen har i alle år på grunn av kommunens nei til våre forskjellige byggeplaner ikke kunne utvikles. Et vedtak i kommunestyret i år har gitt oss et nytt håp til å realisere våre langvarige planer som kan sikre også vår drift. Joachim Grün har som daglig leder og samtidig forstander fortsatt for mye, men stabens felleskap avlaster og gjester reiser velsignet fra stedet. Men vår økonomi vil først om noen år kunne forbedre seg. Inntil da, eller inntil vi får flere givere, kan vi ikke gå ut med å lete etter en daglig leder og utvidet stab. Gi oss gjerne råd/tips vedr. ny ledelse og be sammen med oss for det. Kanskje du vil støtte oss noen år inntil utbyggingen kan komme i gang?

fellesbilde av mennesker

Årets stab på Solåsen Pilegrimsgård

Takk for alle dere som er- og har blitt nye forbedere! Takk til dere som frivillig var stedets «husforvaltere» i år og alle veiledere som stilte opp i 2022, og Manresa-gruppen for supervisjon.

Hele vårt virke har Jesu bønn om enhet (Joh 17) som kilde. I middagsbønnen har vi i 25 år bedt om enhet, og gjennom forskjellige forsoningsprosesser prøver vi å bevare sannheten og kjærligheten i kirkens sår over manglende enhet. Jesus ber sin Fader om enhet. Hvordan vil Faderen svare ham i det nye året? Hva kan vi, og hva kan du bidra med?

Ønsker dere alle et velsignet nytt år i trøst og glede i Kristus!

– Joachim F. Grün –
Forstander og daglig leder i Peterstiftelsen
Solåsen Pilegrimsgård