Solåsen er en av Vestbys flotteste perler, men områdets arealplan-status truer stedet. Nå jobber Peterstiftelsen intensivt for ivaretakelse av området.

Den lille åstoppen like utenfor Son er et yndet turstopp for lokalbefolkning og tilreisende, og stedet leies også av mange til livets merkedager som konfirmasjon og bryllupsfester. I tillegg tiltrekker stedet seg både norske og utenlandske pilegrimer året rundt. Eiendommen har vært avsatt til bebyggelse i kommuneplaner siden 1988, men i 1999 ble formålet endret til næringsvirksomhet som lager eller industri. Det er også dette som ligger inne for neste planperiode.

– Det er en utvikling vi aldri har ønsket, og som jeg neppe tror politikere og lokalbefolkning ønsker for dette stedet, sier forstander og daglig leder i Peterstiftelsen, Joachim F. Grün (bildet).

Stiftelsen har sammen med Br. Thomassen Prosjekt AS (BTP) samarbeidet siden 2016. BTP har bistått Peterstiftelsen utviklingsønsker om regulering som muliggjør utvidelse av dagens drift, bygging av boliger på deler av eiendommen og ivaretakelse av grøntarealer. Reguleringsinitiativ i 2019 ble stoppet av administrasjon/planutvalg. Nå håper Peterstiftelsen at kommunestyret i Vestby får på plass et overordnet planformål for eiendommen som taler for kombinert bebyggelse og anlegg.

– Vi håper politikerne i Vestby kommune vil ivareta vår fremtid ved å åpne området for bebyggelse og anlegg, sier en håpefull styreleder i Peterstiftelsen, Øivind Refvik.

Utbyggingsprosjekt

I 1995 kjøpte Peterstiftelsen Solåsen med sine 24 mål. Senere ble tilstøtende areal kjøpt, og den nåværende størrelsen på tomten er 40 mål. Opprinnelig ble tunet på Solåsen bygget som feriested for familien Hesselberg-Meyer fra Kambo tidlig på 1930-tallet.

– Nå er spørsmålet om vi etter snart 25 års drift på stedet endelig får et ja til å kunne utvikle oss videre. Da vil vi få de nødvendige forutsetninger for nybygget, som blant annet vil inneholde avlastningsplasser for mennesker som er på sin siste vandring, sier Grün.

Peterstiftelsens drift på stedet omfatter retreat-tilbud for stillhet, meditasjon, bønn og kontemplasjon. Solåsens beliggenhet og stiftelsens formål gir stedet en spesiell fred.

– Jeg møter nesten ukentlig, nærmest hver dag, mennesker som kommer på tur til stedet. De fremhever nettopp stedets ro og fred, poengterer Grün.

Nå håper han at Vestbys politikere gir tommel opp for stiftelsen utbyggingsprosjekt, slik at ønsket om å drive avlastningsavdeling for døende, såkalla Hospice-omsorg, kan bli en realitet. Om ikke området omreguleres er det nåværende anbefaling om industri og lager som gjelder på Solåsen.

– Vi har den sisten tiden møtt flere av partiene i Vestby, og vil fram til kommunestyret 22. november, møte flere for å løfte fram våre ønsker for stedet, forteller Joachim Grün.

Omsorg på den siste pilegrimsvandringen

Grün har omtalt Solåsen som et sted å hvile for pilegrimer, og tenkte da på den indre reisen som mennesker bevisst eller ubevisst er på. For mange går denne vandringen etterhvert også mot Gud.

– I snart 25 år, har disse som vandrer på denne måten kommet til Solåsen som gjester, i løpet av retreater eller enkeltopphold. Her har de fått omsorg, stillhet, åndelig føde og personlig åndelig veiledning, hvis ønskelig. Det mest gledelige er å se pilegrimer dra fra Solåsen oppreist og synlig forandret, etter å ha kommet til stedet nedbøyd under sine tunge byrder, sier Grün

Nå håper han Peterstiftelsen også kan tilby omsorgstjenester for mennesker som er på sin siste pilegrimsvandring.

– Etter hvert har vi forstått at retreat og åndelig veiledning kan være dypt helbredende, og at en slik omsorgs-tjeneste, er en viktig diakonal tjeneste, avslutter Grün.

Vestby Avis har tidligere skrevet om Peterstiftelsens planer her.

(Artikkelen er sendt ut som pressmelding fra Peterstiftelsen)

nærbilde av person