Publisert: 07.12.2018
På vårt retreatsted, som ligger ved den gamle pilegrimsleden, ønsker vi å leve med døden – for livets skyld. Derfor vil vi begynne å hjelpe døende mennesker, først med en ambulerende medvandring og senere kanskje med et hospice på Solåsen. Vi har dannet en stiftelse, Hospice Solåsen. Et seminar i august kan vise seg å bli begynnelsen for en utdanning i medvandring. Et hospice tegnes nå i disse dager inn i en framtidsskisse for Solåsen. 

Kurs om Hospice og medvandring for døende

24.- 25. august 2018, Solåsen Pilegrimsgård

 

Ingen skal dø ensom – medvandring inntil det siste

På vårt retreatsted, som ligger ved den gamle pilegrimsleden, ønsker vi å leve med døden – for livets skyld. Derfor vil vi begynne å hjelpe døende mennesker, først med en ambulerende medvandring og senere kanskje med et hospice på Solåsen. Vi har dannet en stiftelse, Hospice Solåsen. Et seminar i august kan vise seg å bli begynnelsen for en utdanning i medvandring. Et hospice tegnes nå i disse dager inn i en framtidsskisse for Solåsen. 

Det er en kristen visdom at meditatio mortis: meditasjonen over sin egen død, fører oss nærmere kilden til det evige liv. I hver kveldsbønn ber vi om en salig død, og i vår åndelig veiledning rydder mennesker ofte stener på sin pilegrimsvei som kan gjøre det lettere å dø fri og forsonet. Det er en del av det Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller spiritual care for døende.

Siden år 2000 har vi ønsket å kunne utvide den hjelpen vi allerede gir i dag ved et hospice for døende på sin siste pilegrimsreise. Vi vil bidra til at mennesker slipper å dø ensomme uten et stille nærvær av et varmt medmenneske. Man kan begynne med å la seg utdanne til denne tjenesten for å utøve den frivillig etter ens egne muligheter, ambulerende i hjemmene. Så har vi også reist håpet om at denne tjenesten senere kan føre til at et hospice bli reist i nærheten av, og gjerne i et samvirke med, vårt retreatsted. Derfor har vi tatt initiativ til å danne Hospice Solåsen i 2014 som den avdøde diakonilederen Johan Arndt Wenaas var styreleder for. Siden har Peterstiftelsens styre vedtatt å gi en gratis tomt til Hospice Solåsen. Hospice-arbeidet vil utvide det diakonale arbeidet på vårt retreatsted.

For å komme i gang inviterte vi Dr. Klaus Hillringhaus fra Tyskland til å undervise om temaet i slutten av august (24.8-25.8). Han har hovedansvaret for en slik utdannelse og arbeidet som gjennomføres i flere hospice og 36 sykehjem i Tyskland. Der begynte hospice-virksomheten i det små for 22 år siden. Hillringhaus arbeider målbevisst for at også sykehjemmene får en slik medvandrertjeneste, og har stor faglig kompetanse og oversikt over hospice-arbeidets forskjellige former i Tyskland. Han er en av lederne for et av de største diakonale institusjoner; Johanneswerk, som har over 6000 ansatte.

Vi avsatte to dager til dette kurset som fikk god respons og har vekket mange forventinger.

Foredragene omhandlet også utdanningen i Tyskland (den er på 120 timer) som dreier seg om å bli en medvandrer for døende. Selv om vi i Norge har andre rammer og kanskje må velge en kortere form vil mye av tjenestens vesen være lik og overførbar. Temaer som behandles er blant annet personlige forutsetninger og holdninger, innhold, metoder, og hvor og hvordan man kan bli opplært.

Om det melder seg nok som er interessert i en utdanning skal Peterstiftelsen, gjerne i et samarbeid, ta ansvar for at den kommer i gang. Vårt retreatsted kan da fungere som et samlingsted for en slik gruppe som i beste tilfelle etterhvert vil kunne begynne med en ambulerende virksomhet.

Uansett om en slik utdanning blir etablert eller ikke ønsker vi å gi et bidrag til å tydeliggjøre behovet for en slik livshjelp. Blant annet gjennom å vise modeller som fungerer og hvordan det praktisk kan ta form.

Dette kurset samlet også noen som allerede er involvert i et lignende arbeid, har erfaring fra andre land eller de som bare drømmer om noe slikt. Vi har troen på at vi på denne måten er med på å bidra til at det blir flere, også i Norge, som kommer de alt for mange som dør ensomme til unnsetning.

Dr. Klaus Hillringshaus kommer på nytt på besøk høsten 2019 og da kan ev. også en utdanning begynne.

Spørsmål om oppfølging kan rettes til: Joachim F Grün, forstander og daglig leder: 41549415