På grunn av praktiske årsaker og ønske om flere påmeldte flytter vi oppstarten av vårt nye kurs i åndelige øvelser til vårsemesteret i 2024.

Etter planen skulle vi gjennomføre fire døgn med kurs i åndelige øvelser denne høsten/vinteren. Nå utsetter vi oppstart til 2024.

Innføringskurset i åndelige øvelser gir deg:

  • erfaringsbasert kunnskap som fordyper din personlige relasjon til Gud, og gir inspirasjon til egen tjeneste
  • oppdagelsen av stillhet og din egen måte å be på
  • smak av åndelig veiledning gjennom seks samtaler med veileder
  • undervisning om teologien bak Ignatius veiledning
  • innsikt i hva den store ingatianske retreaten (30 dager/3×10) går ut på

Ønsker du dette og kan frigjøre åtte kvelder fordelt utover 2024? Da er du invitert til Solåsen Pilegrimsgård!

Tidsramme: tirsdager kl. 18 – 21.
Stille onsdag kl. 8 – 15.
Det inngår i kurset at du deltar på to stille dager.

Mer om kurset
Når du ankommer Solåsen får du tid til å lande, før vi deler matfellesskap. Deretter blir det undervisning, bønneøvelser, deling i lyttegrupper (utenrespons/diskusjoner) og bønneimpuls formeditasjon til neste kveld. Til slutt tar viet tilbakeblikk på kvelden.

Onsdag – en stille dag
Onsdagen har tidebønnsramme med stille middagsbønn (Jesus/hjertebønn),frokost, lunsj og to åndelige veiledningssamtaler. Disse er en del av de 6 veileningssamtalene kurset tilbyr.

Undervisningstemaer
Bønneformer – Lengsel – Følelser/tanker -Hjertekunnskap – Kristen meditasjon og Guds ord – Jesusmeditasjon – Luther-Ignatius – Gudsbilder – Kors/Forsoning – Syndserkjennelse/skriftemål – Skjelneånder – Valg – Leve i kjærlighet – SøkeGud i alt.

Undervisningen gir en innføring i de ulike temaene. Noen kvelder med korte impulser, noen kvelder med lengre impulser.

Om veilederne
Veilederne i kurset er prest Gunhild Andersen og leder for Solåsen Pilegrimsgård, Joachim F. Grün. Begge er teologer og utdannet i ignatiansk veiledning. De har arbeidet i mange år som veiledere på ulike utdanningskurs.

Pris per halvår:
Kurskveldene: 800 kr (200 kr per kurskveld)
Åndelig veiledning: 900 kr (300 kr per veiledning – 3 veiledninger per halvår)
Overnatting og frokost: 1000 kr (1 overnatting per halvår)

Totalt: 2700 kr
Man kan etter avtale ha flere stille døgn på Solåsen.
NB: Pris for åndelig veiledning er sterkt rabattert

Kontakt
Gunhild: 971 51 595 – gunhildma52@gmail.com
Joachim: 415 49 415 – joachim@peterstiftelsen.no

Solåsen Pilegrimsgård
Falkeveien 17
1555 Son

Du kan melde deg på kurset i påmeldingsskjemaet under:

Diettbehov