Takk. Peterstiftelsen er takknemlig for de rådene, anbefalingene og påbudene som er gitt av våre myndigheter og vi forholder oss solidarisk til dem. Vi ber alle å delta i dugnaden for å redusere koronautbruddet ved å be, hjelpe praktisk dem vi kan og selv følge de offentlige tiltakene nøye.
Avlyst. Som mange andre retreatsteder, har vi også valgt å avlyse alle våre arrangementer inntil videre. Solåsen Retreatgård er riktignok bebodd, men stengt for gjester.

Kapellet. Dette gjelder ikke kapellet vårt, som derimot er åpen dag og natt for enkelte som ønsker å be og legge bønnelapper inn i krukken der. Disse forbønnsemner ber vi også i denne tiden regelmessig for. Vi minner om at i disse tider er kapellet bare tilgjengelige for enkelte eller meget få om gangen, påse det antall myndigheten tillater.

Framtiden. Vi er usikre hvordan gjestetilgangen vil være når samfunnet vårt sakte, men sikkert, begynner å komme i gang igjen. Vi må regne med at det vil gå en tid før vi er tilbake med vanlig deltakerantall på retreatene.

Permittering og Økonomi. At alle arrangementene er innstilt, betyr også at driftsinntekter uteblir. For å sikre økonomien så langt vi kan, har derfor de ansatte og ledelsen i fellesskapet blitt enige om å permittere. Vi har kun en liten stillingsressurs igjen til å betjene posten, telefon og nødvendige oppdateringer på hjemmesider og sosiale medier, samt stedets behov -ikke minst det som vokser og gror på vakre Solåsen.

Mulige Tilbud i Korona-tiden. Vi fortsetter å be. Det er for tiden det viktigste vi kan bidra med. Vi ber dere som leser å være med oss.

1. Stille digital middagsbønn i den Stille Uken

Hver dag kl. 12.00 (5.4 – 11.4) kunne du være med digitalt i vår stille bønn og andakt på Facebook, som vises fra vårt kapell. Det gis 7 inspirasjoner fra den kontemplative tradisjonen med åndelige innspill, utfordringer og trøst i Korona-tiden. Dette blir også liggende på facebook etter påske, om det skulle være av interesse senere.
Se her

2. Bønn imot – med – gjennom korona

3 ganger om dagen ber vi trefoldig

08.00Morgenbønn “imot korona”
12.00Middagsbønn “med korona”
18.00Kveldsbønn “gjennom korona”

Bli gjerne også med å be for dette uavhengig av disse tidene. 

Mer info om å  “be imot-med og gjennom”

3. Åndelig veiledning

– kan avtales og gjennomføres per skype, messenger eller telefon.

I håp. Om myndighetene åpner opp, tar vi igjen «Retreatskolen om Korset» i juli. En Retreatskole-modul inngår årlig i mai som del av utdanningen i vårt tilbud «åndelig veiledning». Hvis nok deltakere kan komme, bli det i 1. juli- uken. Følg med på hjemmesiden.

Gave og forbønn. I ekstraordinære situasjoner hvor vår drift tidligere har vært truet, har vi stadig på nytt erfart at venner har støttet med forbønn og overraskende gaver/lån. Korona har virkelig ført vårt land og dermed også oss, inn i en så stor usikkerhet at vi ikke vet om vi kan fortsette som retreatsted i 2021. 

Vi vil derfor be dere frimodig om en oppmuntring; gjerne vær med i forbønn for oss, og om dere har mulighet, så gi en gave eller gjerne et månedlig beløp i 1 år, slik at vi sikrer driften etter permitteringen. Med nye givere dette året kan vi antakelig få mulighet til å komme i gang igjen med vårt virke for enhet ut av bønnens rom. Dette gjelder ikke minst de lange retreatene og tilbudet for teologistudenter og dem som lar seg utdanne i åndelig veiledning.

Vi har også planer om å feire Edin Løvås’ 100 årsdag med en utgivelse i november, om vi fortsatt kan forbli i drift året ut.    

Enkeltgaver kan gis til:

– Kontonummer: 1080 27 59741 

– Vipps nr: 133930

– Gaver gitt fra utenlandsk konto trenger følgende opplysninger:

Bank: Sparebank1 Østfold Akershus
Konto nr.: 1080 27 59741

Kontoeier:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Med et varmt ønske om at Guds velsignelse må hvile over oss alle i denne tiden.
Og at håpet som påsken har gitt oss, blir oss til trøst.

Livet vant- tross alt- dets navn er Jesus!

Joachim F. Grün med stab
+47 41 54 94 15