Hospice

– diakonal tjeneste for døende

I 2000 studerte jeg klosterruinene på Hovedøya i Oslosfjorden og leste at klostrene i middelalderen tiltrakk seg mennesker som ville dø der -omgitt av bønn. Det vakte et bårende spørsmålet i meg om vårt bønnested, Solåsen Pilegrimsgård, kunne bli et godt sted for døende mennesker. I mange år var det ingen forståelse og støtte å få. Men i løpet av de siste syv årene kom støtte fra uventet hold, også fra etablert diakoni i innlandet og utlandet, sågar en gavestøtte. Etterhvert dannet vi også “Hospice Solåsen” som en egen stiftelse. Men tilbakeslag kom. I dag er det ubestemt om vi kan vinne en diakonal institusjon for driften og om vi får kommunens støtte.

Utbyggingsprosjekt. Det Peterstiftelsen selv kan gjøre og har vedtatt er å bygge en egen avlastningsavdeling for døende i «Nybygget». Dette bygget skal reises når Vestby Kommune behandler positivt vårt utbyggingsprosjekt. Første kommunevedtak falt i november 2021, og prosjektet fikk 14 stemmer. Dessverre ikke mange nok til at reguleringsformålet for vår tomt som lyder "næring" ble endret. En endring av denne må til for ikke å lamme vår utbygging. I juni 2022 kom det igjen positive signaler fra kommunen. Da ble det gjort et vedtak i kommunestyret som taler for at Solåsen kan omreguleres til å også omfatte boligformål. I 2023 håper og jobber vi for at kommunen skal fastslå dette videre. 

Får vi etter snart 25 års drift endelig et ja til å kunne reise noen boliger, så vil vi få de økonomiske forutsetninger for Nybygget og og derav den nye avlastningsavdelingen (Hospice). Enn så lenge ser vi på muligheter til å drive Hospice-omsorg på andre måter. Vi ønsker å starte en utdanningsmodul for dem som vil bli medvandrere for de som er på sin siste pilegrimsvandring. 

Forstander og daglig leder,
Joachim F. Grün