I flere år har vi arbeidet for å danne et hospice for alvorlig syke og dødende mennesker. Når det kommer til døden, har vårt helsevesen et tomrom. Dette har Hospice Forum Norge, og også de siste årene Per Fugelli, gjort oss oppmerksomme på.

I middelalderen kunne mennesker trekke seg til klosterne for å bli møtt med de fysiske, eksistentielle men også åndelige behov. Dette fikk undertegnede øynene opp for, da han var på Hovedøya i år 2000 og leste om øyas kloster. Der og da ble frøet sådd: kunne ikke Solåsen Pilegrimsgård som et sted preget av ro og nærvær som ønsker å møte menneskers helhetlige behov, også bli et godt sted for å kunne dø? Samtidig med at vi fikk en givende kontakt med Hospice Forum Norge, ved dets leder Astrid Rønsen, åpnet også mange andre dører seg. Dette resulterte i at vi bare måtte handle. Så ble vi overrasket av vår venn Greta Rimington som gav oss et halv år før hun døde en gave til opprettelsen av et hospice. Enda mer mening gav disse planene da Rønsen gjorde oss oppmerksom på at hospicene opprinnelige ble bygget ved pilegrimsveiene. Solåsen ligger jo ved den gamle pilegrimsleden og fikk av oss navnet «pilegrimsgård» lenge før vi visste om dette.

Den 4. juni 2014 ble Hospice Solåsen til som en juridisk enhet, og den 19. juni signerte vi stiftelsesdokumentet, under ledelsen av vår styreformann Johan Arnt Wenaas (se bildet). Signeringen fant sted i Middelalderparken i Oslo, siden Astrid Rønsen skulle underskrive før hun derifra startet sin lange pilegrimsreise til Nidaros, for å fremme hospicearbeidet i Norge.

Hun skal ha mange avgjørende møter underveis, blant annet med vår helseminister.

Se mer fra pilegrimsvandringen på:

http://www.pilgrimforhospice.com/

eller

  Facebook: Pilegrim for hospice 2014.

 

Hospice Solåsen er en selvstendig stiftelse og skal drives uavhengig av Peterstiftelsen, men i en god synergi med Solåsen Pilegrimsgård. Styret i Peterstiftelsen har vedtatt å avsette en del av tomteområdet for hospicet og har blitt medstifter. Mer om utviklingen kommer fortløpende på vår hjemmeside.

I 2013 hadde Peterstiftelsens tidsskrift OVER ALT temaet: Å møte døden-for livets skyld. Du kan lese litt om dette nummeret her.

Vi planlegger en TEMADAG til høsten med samme tema. Mer info om dette kommer senere her på hjemmesiden.

Tidligere artikler om Greta Rimington:

Joachim F. Grün