Peterstiftelsens Nybygg-prosjekt som skal huse Hopsice-omsorg, og sørge for å bevare grøntområder på Solåsen lever videre. 

Dette til tross for at Vestby kommune i denne omgang ikke valgte å gi grønt lys for endring av planformål for eiendommen. En endring fra næring til kombinert bebyggelse og anlegg er nødvendig for at Peterstiftelsen kan realisere sine planer. Peterstiftelsen vil nå evaluere arbeidet videre med tilbud av Hospice-omsorg. Vi ønsker blant annet å starte en utdanningsmodul for dem som vil bli medvandrere for døende, de som er på sin siste pilegrimsvandring. Dette har Vestby Avis skrevet om ved en tidligere anledning. 

Omsorg på den siste pilegrimsvandringen

Peterstiftelsens drift på stedet omfatter i dag retreat-tilbud for stillhet, meditasjon, bønn og kontemplasjon. Solåsens beliggenhet og stiftelsens formål gir stedet en spesiell fred.

– Jeg møter nesten ukentlig, nærmest hver dag, mennesker som kommer på tur til stedet. De fremhever nettopp stedets ro og fred, poengterer Grün.

Grün har omtalt Solåsen som et sted å hvile for pilegrimer, og tenkte da på den indre reisen som mennesker bevisst eller ubevisst er på. For mange går denne vandringen etterhvert også mot Gud.

– I snart 25 år, har disse som vandrer på denne måten kommet til Solåsen som gjester, i løpet av retreater eller enkeltopphold. Her har de fått omsorg, stillhet, åndelig føde og personlig åndelig veiledning, hvis ønskelig. Det mest gledelige er å se pilegrimer dra fra Solåsen oppreist og synlig forandret, etter å ha kommet til stedet nedbøyd under sine tunge byrder, sier Grün

Selv om Vestby kommune denne gangen ikke fant plass for Peterstiftelsen planer, jobber vi videre med planene om å tilby omsorgstjenester for mennesker som er på sin siste pilegrimsvandring. Kanskje har vår visjon og drøm ikkje kommet tydelig nok frem? Peterstiftelsen vil på kort og lang sikt jobbe med å gjøre planene kjent for både innbyggere, politikere og administrasjonen i kommunen.

– Vi har forstått at retreat og åndelig veiledning kan være dypt helbredende, og at en slik omsorgs-tjeneste, er en viktig diakonal tjeneste, avslutter Grün.

Hjertebønn som vei mot kontemplasjon

mai 17 ̶ 19:30 - mai 20 ̶ 15:00

Utsikt over Oslofjorden november