Publisert: 07.12.2018
Lenge har vi ønsket å bidra også åndelig til kampen for klima og skaperverket. Solåsen Pilegrimsgård ligger ved den gamle pilegrimsleden fra Sverige til Nidaros. I vår daglige liv og arbeid med gjester står den indre pilegrimsreisen den enkelte har med Gud i sentrum. I september i høst har vi prøvd å forbinde den med den ytre grønne vandringen i naturen.

Grønn alternativ pilegrimsvandring

Grønn alternativ pilegrimsvandring

Sammen med Dnk i Vestby har vi hatt i mai i mange år en pilegrimsvandring fra Solåsen Pilegrimsgård til Vestby Kirke. Vi deltok også i Dnk pilegrimsvandring i forbindelsen med klimamøte i Paris 2015. Her ble vannflasken fra isen i det høye nord overgitt til vannbæreren som skulle gå til Sverige på vårt retreatsted.

Lenge har vi ønsket å bidra også åndelig til kampen for klima og skaperverket. Solåsen Pilegrimsgård ligger ved den gamle pilegrimsleden fra Sverige til Nidaros. I vår daglige liv og arbeid med gjester står den indre pilegrimsreisen den enkelte har med Gud i sentrum. I september i høst har vi prøvd å forbinde den med den ytre grønne vandringen i naturen.

Det ble til en grønn åndelig vandring. Den indre pilegrimsreise ble ivaretatt ved å begynne i kapellet med en keltisk andakt, ved å lytte til Guds skapende ånd og vår kropps pust. Deretter gikk vi som gruppe i stillhet og personlig bønn deler av veien. Så stoppet vi opp på noen gapahuker og vår retreatprest Øivind Refvik mediterte med oss over Salme 8. Ved neste stasjon sang vi med Frans av Assisi om og til alt det skapte som våre søsken. Midtveis lyttet vi til vår yngste deltaker, 15 årige Tina Våje, leder fra Miljøagentene på Spydeberg, som skal delta nå på Polens klimamøte. Mennesket ødelegger naturen som aldri før og truer mange menneskers liv og helse, og vår barn og barnebarnets framtid.

3 mennesker rundt et bål i skogen.

Deretter gikk det videre i stillhet for bedre å kunne lytte til det vår indre stemme eller Gud. Vi tror på den stille stemmen som ikke er ovenfra ned og til alle, men til enhver. Tilbake på pilegrimsgården hadde vi gudstjeneste med en preken fra undertegnede om et katastrofefast håp. Det gjelder å gå dypere til et håp som ikke kan rokkes og overtas av motløsheten når vi ikke skulle lykkes, når alt det som må gjøres kanskje ikke strekker til.

Deilig nybakt eplekaker med epler fra en hage i Son ble igjen en glede over Guds livsfylde i alt som skapes sammen med en samtale om hva vi konkret kan ta som valg og neste skritt.

Det var en god erfaring og vi vil derfor gjenta det igjen i september neste år, gjerne igjen sammen med naturvernforbundet og dets lokale leder Nils Thorsen. Han ledet oss kyndig gjennom Sons vakre landskaper. Men denne modellen ønsker vi å bidra med det vi kan fra vårt retreatarbeid, å slå en bro mellom den indre og ytre pilegrimsvandring.

Joachim F Grün