Retreat for studenter i studieprogrammet “Fø Mine Lam”

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Dette er et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud.