Retreat for studenter i studieprogrammet “Fø Mine Lam”

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Dette er et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud.

Årsretreat for prester i Johanneskretsen

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Johanneskretsens årsretreat i 2022 (med årsmøte for fellesskapet) blir mandag 14. - torsdag 17.mars 2022. Mer info kommer. Retreaten kan kombineres med årskonferanse i Frimodig kirke i Oslo 14. mars.

Retreatskole – Kristusmystikk: seminar for åndelige veiledere

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Vi har alle bruk for å dyktiggjøre oss og styrke både vår faglighet og vår ydmykhet. På Solåsen Pilegrimsgård fordyper vi oss hvert år i ett emne, som er uunnværlig for den som vil følge andre på deres livs- og trosvei.

Faste- og bønnedøgn

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Velkommen til faste- og bønnedøgn på Solåsen.  Vi kommer [...]

Die deutsche Woche

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Den tyske uke, Die deutsche Woche på tysk, arrangeres på Solåsen Pilegrimsgård i juli. Det blir fordypning i ett eller flere teologiske tema i tillegg til tidebønner.