Jesusbønn – på vei mot kontemplasjon

Her

Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe, så vi hopper ofte over denne utfordringen. Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesus-bønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.

Go to Top