Retreat for studenter i studieprogrammet “Fø Mine Lam”

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Dette er et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud.

Årsretreat for prester i Johanneskretsen

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Johanneskretsens årsretreat i 2022 (med årsmøte for fellesskapet) blir mandag 14. - torsdag 17.mars 2022. Mer info kommer. Retreaten kan kombineres med årskonferanse i Frimodig kirke i Oslo 14. mars.

Go to Top