Studentretreat for trosformidlere

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Fra høsten 2024 innbyr Peterstiftelsen på Solåsen Pilegrimsgård i Son til årlige helgeretreater for deg som utdanner deg til arbeid i kirke og kristen organisasjon, eller som er ny i tjenesten.