Faste- og bønnedøgn

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Velkommen til faste- og bønnedøgn på Solåsen. Tema for dette døgnet er "barnet".

Faste- og bønnedøgn

Sted: Solåsen Pilegrimsgård

Velkommen til faste- og bønnedøgn på Solåsen.  Vi kommer [...]