Laster Arrangementer


Tema: Helliggjørelse

Fra vår Retreatskole tilbyr vi 4 moduler om høsten. Den første retreaten er viet til kallet og er en innføring i retreat og bønnens vei.
Den er tiltenkt Fø mine lam studenter og inngår da i deres åndelige “supplerende studieløp for teologi.”

Hvis plass, prioriteres de som utdannes til åndelig veiledere, ellers kan alle søke.

Ved siden av 4 foredrag/samtaler bæres dagene av stillhet og retreatens ramme.
Åndelig veiledning er mulig.

I samarbeid med Fø mine lam er dette et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud ved å ta tid til bønn, Bibelmeditasjon, retreat og åndelig veiledning. Samtidig gis det hjelp til å sortere og bedømme tanker i møte med et teologisk mangfold på studiested og i kirken.

Vi ønsker frimodig å holde fast på og formidle den klassiske overleverte tro i et land som har blitt mer og mer sekularisert og post-kristent.

Det blir to helgesamlinger i året, samt noen kveldsseminar og tilbud om mentoring.

Se mer om “Fø mine lam” her.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!