Laster Arrangementer

Retreatskolen vil denne gangen ha temaet: skriftemål og syndserkjennelse. 

Frigjøring fra synden og det å kunne reise seg i nådens tilsagn, gir erfaringer av det kirken først og fremst er sendt til å gi og gjøre.

Mediter over Jesu åndsutgytelse og hans ord: “Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt.” (Joh 20,23). Så la oss holde hans ord!

Med retreat og åndelige veiledning ønsker vi å hjelpe den enkelte til en stadig dypere forening med Gud. Synden hindrer og begrenser vår enhet med Gud. Derfor søker vi også syndstilgivelse når vi søker Gud.

Siden vi for ni år siden begynte med de lange ignatianske 3×10 dagers retreatene, har vi gjort særlig sterke erfaringer med skriftemål. Dette ønsker vi nå å dele; skriftemål som personlig erfaring av nåden. Det krever erfaringsbasert god teologi, og det behøver også kritisk refleksjon som skjelner åndene.

Den som er interessert å bli- eller er ignatiansk veileder, eller ønsker å få en fordypning om evangeliets tilsagn som skriftemål åpner døren for, er herved invitert.

Vårens retreatskole sikter også særlig mot dem som er i dannelsen som veiledere, eller tjener andre som sjelesørger og/eller tilbyr åndelige samtaler, og som selv går bønnens vei og ønsker veiledning som er rotfestet i Bibelen og den felleskristne apostoliske tro. Vi har Ignatius «Åndelige Øvelser» som viktig grunnlag for vår undervisning.

Retreatskolens dager har stillhetens ramme, tidebønnens rytme, felles tider for stille bønn, daglig undervisning med samtale, tider for personlig bønn og meditasjon. De som er med i vårt dannelsesprogram for ignatiansk veiledning møter i såkalte triangelgrupper, hvor man innøver å gi- og ta imot åndelig veiledning. På retreatskolens siste kveld ser vi en film og samtaler om det vi har sett.

Ledere: Joachim Grün og Inge Merete Gross

Pris: 4100-5100 NOK – etter betalingsevne
Inkl. kost og losji (enerom), undervisning og alle materialer.

Innbetaling:
Påmeldingen regnes som godkjent når et depositum på 1000 kr er betalt. Resterende beløp betales en måned før retreatstart. Med påmelding under en måned før start betales hele beløpet i sin helhet. 

Kontonummer: 1080 27 59741
Vipps: 133930
Merk betalingen med “retreatnavn + dato retreaten arrangeres”

Betaling fra utlandet/international payment:
IBAN: NO7710802759741
Swift: SPTRNO22XXX

Par kan be om dobbeltrom.

Påmelding i skjemaet under

Diettbehov

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!