Laster Arrangementer

Om å møte mennesket i dets smerte og avmakt

 

MERK: Denne Retreatskolen er avlyst, grunnet korona.
Neste mulighet blir i november.

Seminar for åndelige veiledere

Vi har alle bruk for å dyktiggjøre oss og styrke både vår faglighet og vår ydmyghet. På Solåsen Pilegrimsgård fordyper vi oss hvert år i ett emne, som er uunnværlig for den som vil følge andre på deres livs- og trosvei.

Undervisning

I år er temaet; hvordan vi som veiledere best hjelper det lidende mennesket.
Jesus helbreder alle, som kom til ham, og samtidig taler han også flere ganger om at ta opp sitt kors og følge ham. Hva mener han med dette?

Sammen med Martin Luther, Ignatius av Loyola og Johannes av Korset, vil vi møte både egne og andres lidelser og se dem som en mulighet for å komme enda nærmere den korsfestede.
Wilfrid Stinissen sier: Dine sår er indgange for Gud.

Trening med supervisjon

Viten er først verdt noe, når den omsettes i praksis. Trening med supervisjon er derfor en del av programmet og samtidig en mulighet for å få kastet lys på egne kors.

Ankomst og avreise

Ankomst mandag den 31. mai kl 13.00-14.00. Avreise fredag den 4. juni kl. 13.00.

For hvem?

Nåværende og kommende åndelige veiledere, samt andre med interesse for åndelig veiledning og studenter fra Fø Mine Lam.

Form

Seminaret foregår i stilhet. Det vil være undervisning, trening med supervisjon, samt god tid til egen bønn og fordypelse. 4 tidebønner: morgenbønn (quigong inspirert), kontemplativ middagsbønn, meditativ nattverdsgudstjeneste og kompletorium.

Pris

Inkl. kost og losji (enerom), undervisning og alle materialer: 3.900 – 4.900 NOK – alt etter betalingsevne.

Dvs. ca. 2.700 – 3.400 DKK.

Par kan be om dobbeltrom.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!