Laster Arrangementer

Høsten 2024 og våren 2025 kan du delta på et kurs med retreatkvelder, åndelig veiledning og stille dager. 6 kvelder, 4 samtaler og minst 2 stille dager inspirert av ignatiansk bønnepraksis.

Retreatlederne f.v: Joachim F. Grün, Gunhild Andersen og FIlip Løvgren

Innhold:

 • Erfaringsbasert kunnskap som fordyper din personlige relasjon til Gud, og gir inspirasjon til egen tjeneste.
 • Oppdagelsen av stillhet og din egen måte å be på.
 • Smak av åndelig veiledning gjennom samtaler med veileder.

Temaer:
Bønneformer, Hjertekunnskap, Kristen meditasjon og Guds ord, Jesusmeditasjon, Luther, Gudsbilder, Kors i liv og tro, Syndserkjennelse/skriftemål, Skjelne ånder, Valg, Leve i kjærlighet, Søke Gud i alt.

Program for kurskveldene:

 • Tid: Kl. 18.00 – 21.00
 • Måltid (med egen niste. Frukt og drikke serveres)
 • Inn for landing (bønneøvelse)
 • Undervisning
 • Gruppe
 • Tilbakeblikk og bønneøvelse
 • (Kl. 21.30: Kveldsbønn for de som overnatter og de som ønsker)

Kurset har en progresjon og et ønske om tillitsfullt fellesskap og det forventes at deltakerne er med på alle retreatkveldene og 2 stille dager. Det gis en bønneimpuls til bruk mellom hver samling og alle deltakerne skal ha 1 veiledningssamtale mellom hver kurskveld, 4 til sammen. (Alt dette er utgangspunkt for prisen for hele opplegget). Hvis det er slik at noen har en god mulighet til stille dager, med tjenlige rammer, i andre sammenhenger bes dette tas opp i forkant.

Stille dager etter hver kurskveld:

 • 08.30: Morgenbønn
 • 09.00: Frokost (smører egen niste)
 • 12.00: Middagsbønn.
 • 12.30: Nistelunsj
 • Ellers: Egentid til bønn og tur og mulighet for å. veiledning.
 • 14.45: Felles oppsummering
 • 15.00: Hjemreise

Datoer for retreatkveldene (og stille dager):

Tirsdager (-onsdager)
17 (-18) september
22 (-23) oktober
26 (-27) november

..

21 (-22) januar
11 (-12) mars
08 (-09) april

Ledere:
Prest Gunhild Andersen, pastor Filip Løvgren og Joachim Grün fra Solåsen Pilegrimsgård leder kveldene. De har teologisk bakgrunn, utdannelse i ignatiansk veiledning og mange års erfaring med retreat og åndelig veiledning.

Pris og betaling:

 • Samlet pris for hele programmet (inkl. 2 overnattinger/stille dager): kr. 3700
 • Tillegg for overnatting/stille dager utover dette: kr 1000 pr. dag.

Kontonummer: 1080 27 59741
Vipps: 133930
VIKTIG: Merk betalingen med ditt etternavn og retreatnavn.

Påmelding:
Så fort som mulig (begrenset antall) og senest innen 1. september 2024.
Meld deg på i påmeldingskjemaet under. Ved påmelding betaler du 500 kr i depositum. Resterende kursavgift betales 1. september.

Ved spørsmål, kontakt:
post@peterstiftelsen.no

Påmeldingsskjema

Stille dager *
Du velger minimum to stille dager, fortrinnsvis 1 per semester. Du kan velge flere.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!