Laster Arrangementer

Merk: AVLYST – grunnet de nye smitteverntiltakene i Vestby kommune. Se nytt liknende arrangement her: den 11. – 13. juni

Dette er et oppfølgingsprogram for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud ved å ta tid til bønn, Bibelmeditasjon, retreat og åndelig veiledning. Samtidig gis det hjelp til å sortere og bedømme tanker i møte med et teologisk mangfold på studiested og i kirken.

Vi ønsker frimodig å holde fast på og formidle den klassiske overleverte tro i et land som har blitt mer og mer sekularisert og post-kristent.

Det blir to helgesamlinger i året, samt noen kveldsseminar og tilbud om mentoring.

Se mer om “Fø mine lam” her.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!