Laster Arrangementer

Johanneskretsens årsretreat i 2022 (med årsmøte for fellesskapet) blir mandag 14. – torsdag 17.mars 2022. Mer info kommer. Retreaten kan kombineres med årskonferanse i Frimodig kirke i Oslo 14.3.22.

Hvorfor «Johanneskretsen»?

Som prester, teologer eller studenter som vurderer prestekallet i Den norske kirke (Dnk) er brødrefellesskapet Johanneskretsen dannet for å fornye en apostolisk rotfestet ordinasjon og leve i dette løftet, slik at enheten i Dnk og med de andre kirkesamfunnene fremmes. Vårt håp er enhet rundt vår Herres bord, for at verden skal tro (Joh 17,21).

Et nøkkelpunkt for skape denne enheten er at vi hver for oss og sammen går bønnens vei.

Fordi apostelen Johannes som ingen andre har enheten med Jesus Kristus som sentrum har vi valgt ham som veileder for vår felles vei, og derfor kaller vi det som vi vil skal forme våre liv for «Johannes-spiritualitet». Jesus Kristus er sannheten og livet, men også veien som fører oss inn i det guddommelige fellesskapet med Gud Fader, Sønn og Den hellige Ånd.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!