Laster Arrangementer

Peterstiftelsen inviterer til innføringskurs i åndelige øvelser som gir deg:

  • erfaringsbasert kunnskap som fordyper din personlige relasjon til Gud, og gir inspirasjon til egen tjeneste
  • oppdagelsen av stillhet og din egen måte å be på
  • smak av åndelig veiledning gjennom seks samtaler med veileder
  • undervisning om teologien bak Ignatius veiledning
  • innsikt i hva den store ingatianske retreaten (30 dager/3×10) går ut på

Ønsker du dette og kan frigjøre fire kvelder høst/vinter 23 og firekvelder vinter/vår 24? Da er du invitert til Solåsen Pilegrimsgård!

Datoer for kurset: 

Høst/vinter 2023:
5. – 6. September
10.- 11. Oktober
31. oktober – 1. november
5. – 6. desember

Vinter/vår 2024:
23. – 24. januar
13. – 14. februar
12. – 13. mars
23. – 24. april

Tidsramme: tirsdag kveld kl. 18 – 21.
Stille onsdag kl. 8 – 15.
Det inngår i kurset at du deltar på to stille dager.

Mer om kurset
Når du ankommer Solåsen får du tid til å lande, før vi deler matfellesskap. Deretter blir det undervisning, bønneøvelser, deling i lyttegrupper (utenrespons/diskusjoner) og bønneimpuls formeditasjon til neste kveld. Til slutt tar viet tilbakeblikk på kvelden.

Onsdag – en stille dag
Onsdagen har tidebønnsramme med stille middagsbønn (Jesus/hjertebønn),frokost, lunsj og to åndelige veiledningssamtaler. Disse er en del av de 6 veileningssamtalene kurset tilbyr.

Undervisningstemaer
Bønneformer – Lengsel – Følelser/tanker -Hjertekunnskap – Kristen meditasjon og Guds ord – Jesusmeditasjon – Luther-Ignatius – Gudsbilder – Kors/Forsoning – Syndserkjennelse/skriftemål – Skjelneånder – Valg – Leve i kjærlighet – SøkeGud i alt.

Undervisningen gir en innføring i de ulike temaene. Noen kvelder med korte impulser, noen kvelder med lengre impulser.

Om veilederne
Veilederne i kurset er prest Gunhild Andersen og leder for Solåsen Pilegrimsgård, Joachim F. Grün. Begge er teologer og utdannet i ignatiansk veiledning. De har arbeidet i mange år som veiledere på ulike utdanningskurs.

Pris per halvår:
Kurskveldene: 800 kr (200 kr per kurskveld)
Åndelig veiledning: 900 kr (300 kr per veiledning – 3 veiledninger per halvår)
Overnatting og frokost: 1000 kr (1 overnatting per halvår)

Totalt: 2700 kr
Man kan etter avtale ha flere stille døgn på Solåsen.
NB: Pris for åndelig veiledning er sterkt rabattert.

Så snart vi har mottatt 500 eller 1000 NOK i påmeldingsgebyr, alt ettersom det er kort (helg) eller lang retreat/kurs (7 dager+) er du sikret plass på retreaten/kurset du melder deg på. Påmeldingsgebyret inngår i en del av den totale prisen på retreaten/kurset.
Senest en måned før startdagen til retreaten/kurset du skal delta på, sørger du for at vi også har fått innbetalt resten av beløpet (kursavgift). Inntil tok uker før arrangementstart betales halvparten av kursavgiften tilbake ved eventuell avmelding. Påmeldingsgebyr tilbakebetales ikke.
Kontonummer: 1080 27 59741
Vipps: 133930
Merk betalingen med “retreat/kursnavn + dato retreaten/kurset arrangeres”
Betaling fra utlandet/international payment:
IBAN: NO7710802759741
Swift: SPTRNO22XXX

Kontakt
Gunhild: 971 51 595 – gunhildma52@gmail.com
Joachim: 415 49 415 – joachim@peterstiftelsen.no

Solåsen Pilegrimsgård
Falkeveien 17
1555 Son

Du kan melde deg på kurset i påmeldingsskjemaet under:

Diettbehov

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!