Laster Arrangementer

Velkommen til faste- og bønnedøgn på Solåsen. 

Tema for dette døgnet er “barnet”.

Dette døgnet har et tofoldig formål:
1. Å innøve den gammelkirkelige bønneformen som forener faste og bønn. Slik kan vi kanskje overvinne fastens hindringer, det kan gi ny frihet og gjøre oss rede for å kunne bruke faste med bønn når det trengs i vårt liv.
2. Å innøve bønn som åndelig kamp. I følge Jesus trengs det i noen situasjoner hvor en ond ånd ikke vil vike uten at vi ber og faster samtidig (Markus 9:29).

Tidsramme: Ellers er det et døgn fra fredag kl. 18 til lørdag kl. 18 der vi også går inn i stille retreat med hvile, spaserturer og personlig meditasjon som gir nye krefter.

Nå den 28. til 29. januar 2022 begynner vi med forbønn for barnet. Vi hører mer om dets nød i verden, men også i Norge. Vi lytter samtidig til det Jesus har lært om barnet og mediterer over hans ord.

I rammen av en taus retreat: Felles tidebønner (3-4) i kapellet med impulser til meditasjon og felles forbønn for barnet. Så har enhver mange timer for seg selv til hvile og turer. Alle kan avsette personlige tider for meditasjon/bønn. Ved behov kan man spørre om skriftemål og åndelig veiledning. Drikke til ansvarlig faste settes ut. Hvis du har helseproblemer som ikke tillater faste, ta kontakt (415 49 415).

Om du ikke kan reise til Solåsen Pilegrimsgård, men har lyst å være med, kan du avsette en stille dag for deg selv hjemme, og er sammen med oss i forbønn.

Åndelig kamp? Det finnes situasjoner i vårt liv og i samfunnet, ja i politikken, da Guds folk bør bruke bønnen som en åndelig kraft til frigjøring. Det krever skjelning av åndene. Har du innsett at det foreligger åndelige bindinger som gjør sjelen ufri i forhold til holdninger, tankemønster, vaner og livsstil – særlig når dette fører til personlig eller kollektiv synd, til mønster som stadig skader andre? I slike situasjoner bør man enkeltvis og som kristent felleskap prøve faste og bønn. Bønn er en frigjøringskraft for oss selv og fri oss fra de onde krefter som ofte uten motstand kan binde og ødelegge samfunnet. Fordi det onde også finnes i oss selv, bør denne forbønnen begynne med oss selv, og så tjene kirken, samfunnet, naturen – til helbredelse og forsoning.

Å be slik fører oss til selverkjennelse, kanskje syndsbekjennelse og kan gi oss en god samvittighet tilbake. Samtidig vil det føre til åndelige forandringer av samfunnet, selv om vi ikke kan se bønnens virkinger umiddelbart. Men alt sant liv begynner først åndelig, før det manifesterer seg i materien, det fysiske, i ord og holdning, ja politiske vedtak. Selv om de fleste kristne ikke kan bli aktive selv i politikken, skal vi alle be for dem som har makt og tar ansvar (1.Tim 2,1-2). La oss ha tillit til at Gud hører selv vår beskjedne, kanskje usynlige og tause forbønn, som er med å skape Guds rike som Jesus forkynte har kommet oss nær (Lk 10,9)

Syv syndskomplekser. Vi har adressert og ber om frigjøring på Solåsen Pilegrimsgård for følgende komplekser:

Følgende ønsker vi særlig å møte med fastebønns motkraft:
1. Barnet: dets misbruk, dets manglende rettigheter, rett til liv, rett til far og mor, utdanning,…
2. Kvinnene: overgrep, human trafficking, vold mot dem, misbruk, også gjennom porno.
3. Materialisme: vårt overforbruk og rikdommens farer.
4. Ødeleggelse av skaperverket.
5. Individualisme: egoets fangenskap i seg selv, sin vilje, i sin kropp.
6. Internett: Avhengighet av mobiltelefon.
7. Stress: høyt tempo, ville for mye, prestasjons- og suksessavhengighet.

Hjertelig velkommen!
Joacim F G

Meld deg på i skjemaet under. 

    Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!