Laster Arrangementer
Høstsamling for Johanneskretsen: Tema: “Å være i Kristus”

Hvorfor «Johanneskretsen»?

Som prester, teologer eller studenter som vurderer prestekallet i Den norske kirke (Dnk) har vi dannet brødrefellesskapet Johanneskretsen for å fornye en apostolisk rotfestet ordinasjon og leve i dette løftet, slik at enheten i Dnk og med de andre kirkesamfunnene fremmes. Vårt håp er enhet rundt vår Herres bord, for at verden skal tro (Joh 17,21).

Et nøkkelpunkt for skape denne enheten er at vi hver for oss og sammen går bønnens vei.

Fordi apostelen Johannes som ingen andre har enheten med Jesus Kristus som sentrum har vi valgt ham som veileder for vår felles vei, og derfor kaller vi det som vi vil skal forme våre liv for «Johannes-spiritualitet». Jesus Kristus er sannheten og livet, men også veien som fører oss inn i det guddommelige fellesskapet med Gud Fader, Sønn og Den hellige Ånd.

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!