Laster Arrangementer

MERK: Avlyst grunnet COVID-19. Se vår neste liknende retreat her: 7. – 9. mai & 10. – 12. desember

Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe så vi hopper ofte over denne utfordringen.  Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesus-bønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.

Den har jeg selv hatt glede av å begynne med på en pilegrimsvandring på munkeøya Athos som student. På Solåsen Pilegrimsgård praktiserer vi Jesusbønnen regelmessig, den er en viktig del av vår ignatianske 30- dagers retreat.

Kroppen, og ikke minst pusten, er viktig i denne bønneformen. Utvendig sett kan denne meditasjonsformen ligne mindfulness eller noen former for Yoga, men her er det Kristus som står i sentrum.

Mye kalles i dag «kontemplasjon» som ikke er det. Det gis korte undervisnings-impulser som formidler kirkens klassiske erfaringsvei fra vanlige bønneformer, over meditasjon, anfektelsen/natten mot kontemplasjon. Kontemplasjon er Guds gave. Den kan ikke manipuleres frem, men bare passivt tas imot.

Det vi derimot kan gjøre er å aktivt innøve den stille bønn, særlig hjertebønnen, som forbereder oss for kontemplasjon.

HVORDAN

Heltaus retreat med noen impulser:

Innføring i forskjellige former for hjertebønner med Kristus i sentrum. Innføring i sammenhengen mellom Ordet, (Jesus-)meditasjon og kontemplasjon. Innføring i den «aktive kontemplative bønnen».

Personlig åndelig veiledning- ignatiansk og kontemplativ.

Ved siden av stille måltider er dagens rytme preget av turer i stillhet, hvile, stille bønnetider alene og felles, tidebønnene med nattverd.

FOR HVEM?

De som har valgt å be regelmessig og har erfaring med retreat. For dem som lenge har meditert over Ordet, kanskje gjort en 30-dagers retreat og lengter etter en stillere bønn, mer fri fra tanker og bilder. Retreaten er særlig for dem som viser meditasjonens vei for andre og er eller skal bli åndelig veiledere.

Til forberedelsen kan du lese vårt tidsskrifts Over Alts årsnummer 2015 med tema: kontemplasjon.

 

Ankomst fredag kl. 18.00, avreise søndag kl. 13.00

STED: Solåsen Pilegrimsgård

LEDER: Joachim F Grün

Ta gjerne kontakt med Joachim F Grün: +47 415 49 415
joachim@peterstiftelsen.no

Your Content Goes Here

Del denne artikkelen: velg hvor du ønsker å dele!