Endelig etter sommeren var vi i gang med retreater igjen, og takk til dere som har støttet retreatarbeidet på Solåsen Pilegrimsgård med bønn og gaver!

nærbilde av person

Daglig leder og forstander i Peterstiftelsen, Joachim Grün, med hilsen til alle venner av Solåsen og Peterstiftelsen.

Uten deres støtte klarer vi ikke å tilby retreater. Det var gledelig å kunne begynne med høstens vanlige program. I koronatiden åpnet det seg riktignok unntaksvis muligheter for en retreat, som da spontant kunne tilbys. Så ble det overaskende mulig at Bibelskolen i Grimstad kunne legge til rette i trygge skolerammer for vår årlige retreat – i år deltok 35 studenter. I august og september hadde vi to ignatianske 10-dagers retreater. Tre slike retreater utgjør de 30 dagers åndelige øvelser. Vi pleier nå å ha venteliste for disse lange retreater, som jeg har gjennomført siden 2016 sammen med den danske presten Inge Merete Gross.

Ulike gjester

En retreat for unge teologistuderende i rammen av Fø Mine Lam fant sted i september, og gav mer håp for kirkens framtid. Av annet nevneverdig så feiret vi 30-årsjubileum for Manresa-gruppen på St. Josefs retreatsenter – en økumenisk sammenssatt gruppe for veiledere. Høstens retreat for Johanneskretsen og Retreatskole for åndelige veiledere (de som er i utdanning hos oss) har også blitt gjennomført. Ellers har vi en god del andre gjester, sommerhusfolk, de mange som bare kommer og går og noen kommer som pilegrimsvandrere på leden forbi Solåsen.

Søker daglig leder og husfolk

Overraskende bra i dette koronaåret var den finansielle støtten vi fikk. Den hjalp til en bedre økonomi, men bare sammen med min førtidspensjonering. Jeg fortsetter i redusert stilling. Vi har fått mulighet for en deltidsstilling, men behøver nye givere eller gamle som får glede til å støtte oss igjen. Hvis gavene kunne økes vil vi kunne ansette en ny daglig leder i en deltidsstilling i 2022. Nytt husfolk som bosetter seg på stedet og en ny daglig ledelse vil kunne avlaste meg i min dobbelbelastning.

Lenge kan jeg jo ikke ha begge ansvar, som forstander og daglig leder. I mange år hadde jeg ikke dette ansvaret, men måtte igjen ta over etter at økonomien ikke lenger muliggjorde en slik stilling i 2020. Men uten å kunne leve stadig ut av stillheten og overgivelsen til det Gud selv vil gjøre, ville det trolig ikke være mulig for meg å bære det som er lagt på meg. Denne overgivelsen ønsker vi også å dele med våre retreatgjester.

Snart 25 år

Den 22. november behandlet Vestby kommune på nytt vår søknad om utbygging av vår eiendom. Fordi vi igjen fikk et nei (5 stemmer manglet) må vi fortsette driften uten ny kapital, og dermed de trange kår – som de siste tiårene – enda noen år til. Bare gaveinntekter kan muliggjøre at driften kan fortsette i 2022, året vi feirer 25 års virke. Etter kommunens nye nei må vi konsentrere oss på vårt kjerneområde, og behøver å finne en kjøper for noe av vår eiendom som har de samme verdier og vil bygge i tråd med dem.


Joachim F. Grün
Forstander og daglig leder ved Peterstiftelsen