Edin Løvås døde Allehelgendag, nesten 94 år gammel.

Edin spilte en avgjørende rolle før Peterstiftelsen ble dannet. Han bekreftet stifterens visjon, var med i vårt styre i 4 år.

Han utfordret oss til å gå i gang med vårt tidsskrift «Over Alt» og holdt prekenen ved innvielsen av Solåsen Pilegrimsgård. Siden har han støttet, korrigert og inspirert. Jeg takker ham for et faderlig vennskap.

(Les mer om denne del av retreatbevegelsens historie i vår nye Over Alt 2015: Edin Løvås perler, Klikk her for mer informasjon)